You are currently browsing the monthly archive for december 2009.

Maandagavond in Apeldoorn geweest tijdens de eerste Meat Free Monday daar. Uitverkocht huis bij restaurant Bel Pease. Onze lijststrekker Harry Voss voor de emeenteraadsverkiezingen Apeldoorn weet de mensen wel te inspireren daar! Hoop dat er vele plaatsen zullen volgen waar restaurants het initiatief overnemen!
Gisteravond een gesprek van 2,5 uur gehad op radio 1 met Midas Dekkers over de opkomst van de Partij voor de Dieren. Ik vond het erg leuk om daar te zijn, temeer daar ik al jaren een groot bewonderaar ben van Dekkers. Wie het gemist heeft, kan het hier beluisteren.

De agrarische pers heeft als eerste de kamervragen over Q-koorts als bacteriologisch wapen opgepikt Ben benieuwd naar de antwoorden van de minister(s).

Ik wens je een goeie jaarwisseling met zo min mogelijk verontrusting voor je huisdieren en andere dieren. We zullen er in 2010 weer vol tegenaan gaan, onder meer via het (opnieuw) bepleiten van een verbod op particulier vuurwerk.
Groeten, tot volgend jaar,
Marianne

http://bit.ly/5YtglS

Advertenties

De ruimingen zijn even stilgelegd. Uit piëteit , zegt minister Verburg, alsof het ruimen van gezonde, drachtige dieren op andere dagen dan kerst wel van enig respect zou getuigen.

In Limburg (een CDA bolwerk bij uitstek) is Statenbreed een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die minister Verburg oproept te stoppen met het doden van gezonde dieren.

De lading gaat schuiven, de bio-industrie kan niet langer stand houden. Kijk maar wat Frans van Knapen, hoogleraar veterinaire volksgezondheid ervan zegt:

Ik ben er zeker van dat 2010 veel positieve veranderingen zal laten zien. Dat zal ook moeten, want het dieptepunt is nu wel bereikt van wat we dieren, natuur, klimaat en milieu aandoen.

Ik wens jullie allemaal vreedzame kerstdagen en heel veel geluk en inspiratie voor het nieuwe jaar!

Marianne


Global warming protest. We kunnen het niet alleen aan de slachtoffers overlaten…

http://bit.ly/7laS9h

Vannacht, op de terugweg uit Kopenhagen ben ik gestrand in Oberhausen als gevolg van de hevige sneeuwval. Ik heb de reistijd benut om me in een aantal dossiers te verdiepen en Kamervragen te stellen.
Allereerst over de ‘persbreidel’ die de ministers Verburg en Klink hebben ingesteld op de verslaggeving rond de Q-koortsruimingen. Het is echt schandalig dat journalisten niet van dichtbij mogen zien (en verslag mogen doen) wat er met 40.000 drachtige geiten gebeurt. Zogenaamd om de geitenhouders en hun gezinnen te beschermen, maar die hadden veel beter beschermd kunnen worden met een fokverbod in oktober. Als de ministers op basis van de informatie die toen al bij het RIVM voorhanden was, deugdelijk hadden ingegrepen, was er geen ruiming nodig geweest. Er worden nu gezonde dieren gedood onder het mom van bescherming van de volksgezondheid, terwijl zonneklaar is dat de dieren gewoon gedood worden op het altaar van de economie. Klik hier voor de gestelde Kamervragen.

Ik heb ook Kamervragen gesteld over het dood schieten van 3 rendieren die door iemand voor de lol uit letland geïmporteerd waren. Om voor de arrenslee te spannen. De dieren waren in een weiland gezet met een te lage omheining, en gingen er prompt vandoor. Klik hier voor de Kamervragen.

Op de ledendag van de werkgroep Zeeland van 8 november kreeg ik een vraag hoe de wet gehandhaafd wordt ten aanzien van het importverbod op honden- en kattenbont. Helaas wordt er in Nederland nog steeds honden- en kattenbont verkocht onder de noemer imitatiebont. Het bont komt Nederland binnen onder valse benamingen op vrachtbrieven, maar ook staat het vaak verkeerd op etiketten en labels. Soms is dit product zelfs helemaal niet gelabeld. Verkeerd etiketteren is een vorm van consumentenmisleiding: we zouden immers nooit willens en wetens honden- of kattenbont kopen. De organisatie Stop Honden en Kattenbont is sinds kort begonnen met het testen van het namaakbont d.m.v. de dure Siam-test. Drie artikelen die werden verkocht als imitatiebont zijn getest, daarvan waren er twee van konijnenbont en een van geit. Met het blote oog kunnen we chemisch behandeld honden- of kattenbont niet onderscheiden van een andere bontsoort of imitatiebont. Voorheen konden wij, als consument, de vuur- of bonttest doen. Helaas geeft die methode inmiddels geen 100% uitsluitsel meer. Echt bont wordt tegenwoordig zó chemisch behandeld met bijv. teflon en polymeren, dat het, net als imitatiebont, bij verbranding ruikt naar plastic. U kunt het verschil ook niet meer zien of voelen, omdat het echte bont wordt gekleurd en geschoren.
Zelfs het DNA van natuurlijk haar wordt dermate beschadigd door de chemische behandeling, denk aan bleken en verven, dat dit niet meer te controleren is.

De SIAM-methode is de enige methode om honden- of kattenbont als zodanig te identificeren. Dr. Hollemeyer van de Saarland Universiteit in Saarbrucken voert de Siamtest uit, hij is de enige in Europa. Er is maar een heel klein stukje van één enkele haar voor nodig. SIAM staat voor ‘Species Identification of Animals by Maldi-tof mass spectometry’. Inmiddels heeft onderzoek uitgemaakt dat de SIAM-methode heel betrouwbaar en nauwkeurig is – zelfs als het bont chemisch behandeld is!
De SIAM-methode kan dus helpen honden- en kattenbont te traceren – maar wordt nauwelijks toegepast. Hoe komt dat?
Volgens minister Verburg ligt het toezicht op de naleving van het importverbod in handen van de douane en de Voedsel en Warenautoriteit (VWA): de douane zou controles uitvoeren, en bij een vermoedelijke schending van de wet het onderzoek overdragen aan de VWA. De VWA analyseert het product vervolgens in haar laboratorium met behulp van microscopische detectie.
Inmiddels weten we echter dat de douane nauwelijks toezicht uitoefent: bij navraag bleek dat slechts 1% van alle geïmporteerde goederen wordt gecontroleerd. De controle is fiscaal niet interessant, zo werd gezegd.
Hoog tijd voor een verplichte etikettering voor in Nederland verkochte producten zodat je als consument precies kunt zien waar het product uit bestaat.

Sorry voor het lange verhaal. Ik heb inmiddels ook over deze kwestie Kamervragen gesteld, je kunt ze hier lezen. En ik heb het gevoel gehad dat ik de lange reis vanuit Kopenhagen nuttig besteed heb;-)

Tot gauw weer!

http://bit.ly/61gD09

Vandaag een spannende dag. Komt er een sterk klimaatakkoord in Kopenhagen of niet? Obama zei vandaag dat er geen tijd te verliezen is. Eigenlijk zeggen alle leiders dat, maar op de een of andere manier lijken ze niet tot actie te komen. Obama is wel duidelijk van plan om te gaan onderhandelen. Zo ook onze eigen regeringsleider. Gisterenavond op de receptie heeft Balkenende aangegeven dat hij erg geschrokken is door het gebrek aan vooruitgang op de top. Hij lijkt zeer gedreven om de impasse te doorbreken. Gelukkig maar, want er moet echt met de vuist op tafel worden geslagen.

Gisteravond hebben we op het Klimaforum09 onze film Meat the Truth vertoond. Er was een hoge opkomst: zo’n 200 mensen. Alhoewel de meeste aanwezigen echte milieubeschermers waren, was het nieuws dat de veehouderij veel meer bijdraagt aan het broeikaseffect dan al het verkeer en vervoer samen, voor velen een eye opener. De uitspraak van Pamela Anderson dat je geen vlees kan eten als je een echte milieuactivist bent, kwam dan ook bij een aantal hard aan.

Tussen de bedrijven door heb ik een opinie-artikel geschreven over de bio-industrie, naar aanleiding van de ruimingen in de geitensector. Je leest het hier.

Goed weekend!

http://bit.ly/8SEB7z

Vandaag aangekomen in Kopenhagen. Het was ongelooflijk moeilijk om het congresgebouw in te komen. Er waren heel veel vertegenwoordigers van Non Gouvernementele Organisaties voor het gebouw die massaal protesteerden tegen de trage onderhandelingen voor een nieuw Klimaatakkoord. Opvallend veel organisaties wezen op “livestock farming: the number one cause of global warming” (De veehouderij is de nummer 1 oorzaak voor de opwarming van de aarde). Eindelijk! Binnen is dat echter nog niet echt doorgedrongen: het ging weer met name over alternatieven voor fossiele brandstoffen.

Vreemd is dat de organisatie van de klimaattop een groot aantal gerenommeerde milieuorganisaties, die notabene geaccrediteerd zijn voor de conferentie, niet binnen liet. Zoals Friends of the Earth, een belangrijke organisatie waar bijvoorbeeld milieudefensie bij aangesloten is. We werden op deze gang van zaken gewezen door de andere NGO’s waar we vandaag een gesprek mee hadden. Ik heb er een filmpje over gemaakt, klik hier.

Ook hadden we een gesprek met minister Cramer over de voortgang van de onderhandelingen. Ze vertelde dat de Europese Unie een bod op tafel had gelegd met betrekking tot de emissiereductie, maar dat noch de Verenigde Staten noch China inzicht hebben gegeven in hun bereidheid om minder broeikasgassen uit te stoten. Dat zet de onderhandelingen op dit moment stil. Iedereen wacht op elkaar. Er is sprake van een groot wantrouwen tussen alle landen en dat lijkt moeilijk te kunnen worden weggenomen. Een beschamende vertoning!

Ook de NGO’s houden elkaar in een wurggreep door niet nu gezamenlijk actie te ondernemen tegen de zwijgende landen. Men is bang de onderhandelingen te storen, terwijl duidelijk is dat nu het erop of eronder is de NGO’s gezamenlijk de druk op de landen in alle openheid moeten opvoeren. Vrijdag moet er iets liggen en het lijkt er nu op dat het een slap politiek akkoord gaat worden.

Morgen zal onze film Meat the Truth op het klimaforum vertoond worden!

Ik heb vandaag tussen de bedrijven door vervolgvragen gesteld aan minister Verburg over het ritueel slachten waarvan duidelijk is dat de regering er nauwelijks inzicht in heeft.

Het droeve bericht dat de regering van plan is alle geiten op besmette bedrijven te doden, is hier als een mokerslag aangekomen.
De regering beweert dat het ‘alleen’ om drachtige geiten op besmette bedrijven zou gaan, maar dat lijkt een communicatietruc.
Ik kreeg een mail van onze provinciale beleidsmedewerker met de volgende overweging:
Als ik lees dat er op de besmette bedrijven van de 64.000 dieren 34.000 drachtig zijn plus 1200 bokken die dan sowieso 'geruimd' moeten worden en de rest (28.800) blijkbaar niet-drachtige vrouwelijke dieren een levenslang fokverbod krijgen, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat ook die dieren binnenkort gedood zullen worden naar aanleiding van de Q-koorts omdat ze verder geen enkele economische waarde meer zullen hebben voor de bedrijven.
Ze zullen wellicht nog even 'uitgemolken' worden (als ze nog lacteren) maar dan staat ook hun lot vast. Een geit die geen melk of jongen levert op een melkgeitenbedrijf kost geld en levert niets op.

Nu proberen de ministers te schermen met het leveren van goed werk en diervriendelijk gedrag door deze dieren te redden en lagere cijfers te geven dan de werkelijke maar het resultaat zal toch zijn dat alle dieren op de besmette bedrijven er binnenkort niet meer zijn. En dat de niet drachtige dieren zelfs(omdat ze niet ‘geruimd’worden) binnenkort met afgesneden halzen in het ritueel slachtproces terecht zullen komen.

Als je het aan kunt te zien hoe dat in z’n werk gaat, kijk dan naar de beelden die Gaia undercover gemaakt heeft.

Tot gauw weer!

http://bit.ly/7etb6z

Vandaag wil ik je aandacht vragen voor de nieuwe film die Paul McCartney maakte voor Peta. If slaughterhouses had glass walls, everyone would be vegetarian.

Het zijn beelden waar je héél verdrietig van kunt worden, maar die wel gezien moeten worden…

 

http://bit.ly/6vqbyr

Gisteravond ontmoeting gehad met Sir Paul McCartney in het Gelredome. Omdat ik halverwege het concert weg moest (naar Pauw en Witteman) kwam hij speciaal kort voor het concert naar me toe. Wat een wonderlijke ervaring om met ‘m te spreken en ‘m direct daarna het podium op te zien wandelen! Ik ben er zeker van dat hij een enorme invloed zal hebben op een succesvolle Meat Free Monday campagne wereldwijd.

In Nederland is het vanavond al opgepikt door minister Cramer op verzoek van mijn collega Esther Ouwehand tijdens het debat voor de VROM begroting. Klasse!
Na de uitzending van Pauw en Witteman waarin ik het kabinet dood door schuld verweten heb, ben ik overstelpt met adhesiebetuigingen. De petitie die we plaatsten op www.partijvoordedieren.nl werd binnen één etmaal getekend door 3500 mensen die bezwaar maken tegen de ruiming van gezonde geiten. En dat is nog maar een begin. In de kamer werd ik door de traditionele partijen hard aangevallen om mijn woordgebruik in de uitzending en in de kamer. Met name dood door schuld vindt men niet kunnen.
Ik blijf daar echter bij. Een kabinet dat welbewust verzuimt de besmettingshaarden van een voor zwangere vrouwen en andere risicogroepen potentieel dodelijke ziekte openbaar te maken, en dat op de hoogte is van het feit dat er inmiddels naast meer dan 3000 zieken ook 11 doden te betreuren zijn, is schuldig aan nalatig handelen.
Het is een grof schandaal dat economische belangen zwaarder wegen dan gezondheid en welzijn van de bevolking. Ook het feit dat de verplichte vaccinatie op veel bedrijven nog steeds niet is toegepast kan absoluut niet door de beugel. De overheid kijkt echter de andere kant op, en houdt overtreders uit de wind.
In oktober heb ik er nog voor gepleit de geiten dit seizoen niet te dekken, zodat er geen nieuwe risico’s zouden ontstaan. Dat verzoek is genegeerd, met als gevolg dat de drachtige geiten op besmette bedrijven nu moeten worden gedood volgens het kabinet.
Saillante bijkomstigheid: geiten worden in vrijwel alle gevallen onverdoofd ritueel geslacht. Minister Verburg gaf in haar reactie aan dat de geiten ‘op de traditionele wijze geslacht zouden worden’, maar dat er onder geen beding sprake zou zijn van onverdoofd ritueel slachten.
Dat klinkt niet logisch, gelet op het feit dat geiten niet of nauwelijks geslacht worden in het reguliere circuit.
Ik wil iedereen vragen alert te zijn op rituele geitenslachtingen in het kader van de ruimingen zodat we de minister daar direct op aan kunnen spreken wanneer daarvan sprake is.
De Partij voor de Dieren heeft vandaag een motie van afkeuring ingediend tegen de ministers Klink en Verburg. Deze motie is niet door de andere partijen gesteund. Wij wilden echter een duidelijk signaal afgeven over het laakbare beleid van de ministers.  

Goed weekend!

http://bit.ly/7wqLIr

Ik berichtte gister dat door moties van Groenlinks, Christenunie en PvdA voorstellen zijn aagenomen voor een vleesloze dag en teelt van regionale eiwitgewassen die een half jaar geleden toen ze door de Partij voor de Dieren werden ingediend nog werden weggehoond of in elk geval niet op een meerderheid konden rekenen. We hadden nauwelijks kunnen voorzien dat onze ‘haas in de marathon’ positie zo effectief zou werken. Ik heb een paar mailtjes gekregen van mensen die zich afvragen of ik het niet erg vind dat andere partijen successen boeken met de voorstellen die als eerste gelanceerd zijn door de Partij voor de Dieren. Ik kan daar met driewerf NEE op antwoorden. Ik ben juist ontzettend blij dat doordat wij steeds op hetzelfde aambeeld hameren, woordvoerders uit andere partijen vleugels krijgen op onze dossiers. Dit is precies zoals het moet gaan! Ons slechtst denkbare scenario was dat we een getuigenispartij zouden worden die decennialang een minderheidsstandpunt zou moeten blijven uitdragen in de Kamer. Dat er nu meerderheden onstaan op thema’s die we nog maar 3 jaar uitdragen, geeft hooguit aan dat we niet eens zo heel veel voor de muziek uit blijken te lopen.
En overigens is het natuurlijk zo dat de andere partijen niet alleen maar door onze invloed wakker geschud zijn. De enorme crises die ons boven het hoofd hangen zorgen ervoor dat desnoods de wal het schip gaat keren. Ik heb daar ook over geschreven in m’n column voor eenvandaag.

Ik ga volgende week met de trein naar Kopenhagen om een bezoek te brengen aan de klimaattop waar ook onze Klimaatfilm Meat the Truth haar Deense première zal beleven.
Mocht je in de buurt zijn:
Wanneer do, 17. december, 21:00
Waar Green hall – Klimaforum09 Tietgensgade 65 DGI-byen 1704 Kopenhagen, Denmarken 
Kijk ook op www.meatthetruth.com  

En voor de klimaatsceptici die zich steeds luider beginnen te roeren zonder in aantal toe te nemen heb ik deze nog gevonden: 

Tot gauw weer!

http://bit.ly/8wNxOP

Vandaag hadden wij mondelinge vragen willen stellen aan minister Klink van volksgezondheid over het laakbare beleid met betrekking tot de qkoorts uit de vee-industrie (de geitenhouderijen). De Kamer heeft echter besloten om er een spoed algemeen overleg met de minister over te houden aanstaande donderdag. Dan gaan we er vier uur over debatteren. Heel goed!

Verder hebben we gestemd over alle moties en amendementen voor de nieuwe Wet dieren en voor de Landbouwbegroting 2010. Een wet die in de plaats komt van de huidige Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Het is een waardeloze wet geworden die dankzij een aantal amendementen en moties toch nog een beetje diervriendelijker gemaakt is en op een paar punten zelfs diervriendelijker dan de huidige gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Zo is er een amendement aangenomen die de intrinsieke waarde van dieren (de waarde die het dier van zichzelf heeft los van het nut voor de mens) nog nader invult door ook de vijf vrijheden van Brambell toe te voegen.
Die vijf vrijheden zijn:

Dieren zijn vrij:
1. van dorst, honger en onjuiste voeding;
2. van fysiek en fysiologisch ongerief;
3. van pijn, verwondingen en ziektes
4. van angst en chronische stress;
5. om hun natuurlijk (soorteigen) gedrag te vertonen

Teleurstellend was wel dat dit amendement (afkomstig van de coalitiepartijen) slechts uitging van de gedachte dat dieren enkel wezens zijn met gevoel. Het is al heel lang bekend dat dieren levende wezens zijn met niet alleen gevoel maar ook met bewustzijn. Ik had dus een subamendement ingediend om dat laatste element ook in de wet opgenomen te krijgen. Echter, zo ver zijn de meeste partijen nog niet. Aan dat bewustzijn moet nog gewerkt worden! Hier een mooi interview met bioloog Frans de Waal bij het TV programma Boeken van twee weken geleden over bewustzijn en empathie bij dieren.

Daarnaast heeft Groenlinks een motie ingediend voor een publiekscampagne van de overheid om mensen te wijzen op de negatieve effecten van het eten van vis, vlees en zuivel voor het klimaat en het dierenwelzijn. Deze motie hadden wij in juni al ingediend en die kreeg toen nog geen meerderheid. Nu wel, we vorderen! Geweldig. En er is een motie van Waalkens en Cramer aangenomen die een plan van aanpak bepleit voor de teelt van eiwithoudende gewassen zoals linzen, erwten, bonen en lupine, waar wij ook al verschillende keren in een motie om gevraagd hadden. Toen was er nog geen meerderheid, nu gelukkig wel! 

Je ziet dat onze aanjaagfunctie goed werkt. Ook heeft de Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om duurzaamheidseisen aan producten buiten de EU te stellen om zo de wereldvoedselorganisatie uit te dagen daar een uitspraak over te doen, waaruit duidelijk wordt welke eisen aan importproducten gesteld mogen worden. Ook goed nieuws!
Er was helaas ook nog een minpuntje, onze eerder aangenomen motie om het verbod op de verrijkte kooi te bespoedigen, werd nu door de Christenunie onderuit gehaald en daarmee wordt het verbod op de verrijkte kooi dus op de lange baan geschoven. Dat is heel verdrietig, omdat kippen in kooien uitzichtloos lijden, maar op zulke momenten kiest de CU kennelijk nog steeds liever voor de economische positie van boeren dan voor het welzijn van de kippen.

En last but not least, we hebben een motie aangenomen gekregen die vraagt om een europees verbod op de vangst op en handel in dolfijnen uit het wild! Wie de film The Cove heeft gezien, weet wat de gruwelijke jacht op dolfijnen inhoudt. De film draait op dit moment in een aantal Nederlandse bioscopen klik hier.

Tot gauw weer!

http://bit.ly/5pAYj2

Gister partijcongres gehad, nieuwe statuten aangenomen en er is besloten dat we in 6 gemeenten gaan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Mooie nieuwe primeur voor onze partij.

We groeien trouwens als kool, als het even meezit gaan we nog dit jaar ons 10.000e lid inschrijven.
Was gister te laat thuis om Zembla nog te kunnen zien.

Schokkend om het bewijs geleverd te zien hoe letterlijk mensenlevens geofferd worden op het altaar van de economie. Op het ministerie van VWS en LNV zijn ze kennelijk ook nogal geschrokken: de besmettingshaarden die vandaag openbaar gemaakt zouden worden, worden dat toch opeens weer niet.

Voor morgen hebben we mondelinge vragen aangemeld over de kwestie, wordt vervolgd!

http://bit.ly/8Em5zK

Tag cloud

Partij voor de Dieren

Advertenties