You are currently browsing the monthly archive for juli 2009.

Even een tussentijds weblog vanuit Brazilië. Het 12e World Vegan Festival is afgelopen en ik heb daar veel inspirerende mensen ontmoet
Ook heel erg bemoedigend om te zien hoe adembenemend dierenbeschermers vanuit de hele wereld naar ons unieke initiatief kijken:  Een Partij voor de Dieren in parlement, senaat, provinciale staten en waterschappen en straks ook in gemeenteraden. In Brazilië willen mensen niets liever dan met een eigen Partij voor de Dieren deelnemen aan de nationale verkiezingen van 2011.
Voor een zetel in het Braziliaanse parlement is één procent van de stemmen nodig. Een forse opgave, zeker gelet op het feit dat het beschermen van dieren in Brazilië nog geen breed gedragen maatschappelijk onderwerp is. Dat geldt wel voor de milieu-effecten voor Brazilië van de wereldwijde vleesconsumptie. Heel veel Brazilianen zien de verwoestende invloed van de sojateelt voor veevoer.
Het feit dat hier opkomstplicht is en heel veel Brazilianen de zittende politiek verfoeien, kan grote kansen bieden aan een partij voor de dieren. Als van elke honderd Brazilianen er eentje is die daarvoor voelt, kan de volgende doorbraak een feit worden…
Onze film Meat the Truth zal daarom in de ondertitelde versie (er wordt ook gedacht aan een nagesynchroniseerde versie omdat veel Brazilianen niet gewend zijn aan ondertitels) een belangrijke rol kunnen spelen tijdens de Braziliaanse verkiezingscampagne.
De reacties op de vertoning van de film waren overweldigend. Mensen die pleiten voor vleesvermindering voelen zich er zeer door gesterkt en zien dat je met weinig mensen de wereld kunt veranderen door de inzet van dit soort middelen.
Tijdens het festival waren er tal van activiteiten. Zoals kookworkshops door de Braziliaanse arts Dr. Alberto Peribanez Gonzalez, die recent een boek publiceerde ‘Lugar de medico e na çozinha’, de plek waar de dokter thuishoort is in de keuken.
Van het boek zijn inmiddels tienduizenden exemplaren verkocht en er bestaat grote belangstelling voor in de Braziliaanse media. De veganistische kookworkshops van Peibanez Gonzalez worden gesponsord door Electrolux, wat aangeeft dat veganisme zich aan het ontwikkelen is tot een breed gewaardeerde leefstijl.
Tijdens het festival werd ook de oproep gedaan om in Brazilië elke tweede dag van de week (Segunda) een vleesvrije dag te maken in navolging van de Meatless Monday campagne van Paul McCartney.

Ik zag dat er een geweldig bericht verschenen is in De Pers over de resultaten die we boeken als partij in het Nederlands parlement, door de combinatie van onze parlementaire en buitenparlementaire activiteiten. 

Steeds meer mensen gaan zien dat de vraag “en wat heeft jullie partij dan bereikt na twee jaar in het parlement” zonder voorbehoud beantwoord kan worden met “héél veel” .
Een compleet andere houding van de Nederlandse regering ten opzichte van de consumptie van dierlijke eiwitten, zeer tegen de wil van de zittende politieke partijen zoals CDA maar ook PvdA.
Als je onze resultaten afzet tegen wat de tweemansfractie van de SGP in 85 jaar bereikt heeft om haar doelstellingen dichterbij te brengen, moet je vaststellen dat onze werkwijze aanzienlijk meer vrucht afwerpt, en gelukkig ook maar;-)
Natuurlijk blijven er altijd mensen die dat niet willen of kunnen zien. Zoals Luuk Blom (PvdA) die ons maar een zielig partijtje vindt. Deze onbezoldigde hoofdrolspeler in onze uitzendingen in het kader van de Zendtijd Politieke Partijen, laat zien dat je het in andere politieke partijen ver kunt schoppen zonder enige feitenkennis en zonder gevoel voor wat er in de samenleving speelt.
We liggen op koers! Vrolijke zomer, en tot gauw weer,
Marianne

http://bit.ly/xCWnx

Advertenties

Beste lezer, 

Ik ben er net als velen van jullie even tussenuit. Komende week zal ik spreken op het World Vegan Congress in Rio de Janeiro tijdens de première van Meat the Truth en aansluitend heb ik nog een aantal werkbezoeken in Brazilië om me op de hoogte te stellen van de ontbossing en de productie van veevoer voor onze intensieve veehouderij.

Prachtig bericht op de valreep van Nederlandse klimaatdeskundigen die vinden dat koeien meer groenvoer moeten gaan eten en minder graan en soja, omdat het verkeerde menu voor koeien (en het jaarrond op stal houden) een enorm negatief effect heeft op het klimaat.

Een geweldige bevestiging voor het gelijk van onze klimaatfilm ‘Meat the Truth’ die aanvankelijk zo fel bekritiseerd werd vanuit de sector en het conservatieve deel van de politiek. Ik heb Kamervragen gesteld over het bericht. 

Ook heb ik vragen gesteld over de brief die de minister stuurde naar Wakker Dier, in reactie op de melding dat heel veel kalveren direct na hun geboorte bij hun moeder worden weggehaald en vervolgens gedwangvoederd worden met een sonde. Een afschuwelijke manier van dierenmishandeling, die wettelijk verboden is maar waar niet of nauwelijks tegen wordt opgetreden. Je vindt de vragen hier.

Ik blijf het lot van dieren in Nederland nauwlettend volgen, maar zal in de komende weken geen weblog schrijven omdat ik dan probeer ook een paar weekjes vakantie te nemen.

Je kunt nieuwe weblogs verwachten in de laatste week van augustus, of als er belangrijk nieuws is in de tussentijd. Zoals over de varkens- ebola, die laat zien hoe kwetsbaar we onszelf aan het maken zijn voor muterende dierziekten.

Of wanneer de minister even snel de nieuwe regels voor stahoogte tijdens veetransporten probeert weg te moffelen (ik stelde er vandaag nog Kamervragen over).

Kortom, laten we allemaal ogen en oren wijd open houden voor alles wat ons nog te doen staat om dieren een beter leven te bezorgen, maar laat dat een vrolijke zomer vooral niet in de weg staan.

Tot eind augustus, veel plezier tijdens de komende weken!

Groetjes,
Marianne.

http://bit.ly/Bxl5v

Vandaag is tijdens het stierenrennen in Pamplona een 27 jarige man omgekomen.

Dat maakt het al jaren zo spannend , dat het mis kan gaan.

Peta protesteert al jaren tegen het barbaarse evenement met de running of the nudes.

Goed weekend!

http://ping.fm/6tjkc

Het project Vitagoat van Victor Hooftman is genomineerd voor de TROUW idealenwedstrijd. Er kan gestemd worden tot 15 juli, doe allemaal even je best om een zeer diervriendelijk ontwikkelingssamenwerkingsproject in de schijnwerpers te zetten.

Op donderdag 9 juli zal om 11.45 uur bij de Raad van State het geding Winschoten – Circus Herman Renz plaatsvinden. Beide partijen gingen in hoger beroep na de uitspraak van de meervoudige rechtbank
in Groningen dat ‘dierenwelzijn’ door gemeenten niet als ‘weigeringsgrond’ mag worden gebruikt voor het verlenen van vergunningen aan circussen met wilde dieren. De gemeente Winschoten weigerde in 2007 circus Herman Renz een speelvergunning op basis van het criterium ‘Dierenwelzijn’ dat de gemeente zelf had opgenomen in de ‘Algemene Plaatselijke Verordening’. Woordvoerder Leonie Vestering van Wilde Dieren de Tent Uit: “Het is onbegrijpelijk dat, wanneer Den Haag het laat afweten, gemeenten gedwongen worden dierleed
binnen hun gemeentegrens toe te laten. Vele andere landen hebben al een nationaal verbod of gelden er gemeentelijke verboden. Ook Nederland zou dit voorbeeld moeten volgen.” Goed werk van www.wildedierendetentuit.nl

Meer plaatjes van de circusgekte die lang normaal gevonden is.

Ons Limburgse Statenlid Frank Wassenberg heeft samen met enkele andere partijen een motie ingediend om verwilderde huiskatten niet langer slachtoffer te laten worden van jagers.  Goeie aktie, wordt vervolgd!

Tot gauw weer!

http://ping.fm/xbRyZ

Vandaag laatste vergaderdag van de Tweede Kamer voordat het reces begint. Altijd erg druk en hectisch met honderden moties die we moeten beoordelen. Zelf heb ik een motie ingediend voor een moratorium op het gebruik van de giftige bestrijdingsmiddelen onder de verzamelnaam neonicotinoïden totdat onomstotelijk vaststaat dat neonicotinoïden geen schadelijk effect hebben op bijen.
Daarnaast heb ik een drie moties ingediend over de slachtmethoden die hier in Nederland worden gehanteerd voor varkens en kippen: de CO2 bedwelmingsmethode respectievelijk de waterbad-electrocutie methode. Beide methoden zijn zeer dieronvriendelijk en de laatste voldoet niet eens aan de wettelijke normen. Klik hier, hier en hier voor de moties (vanaf vrijdag aan te klikken).

Volgende week heb ik veel interviews en gesprekken met maatschappelijke organisaties. Leuk is om te melden dat ik volgende week dinsdag een ontmoeting heb met de initiatiefnemers voor een Partij voor de Dieren in Portugal!

Geweldig nieuws uit Bolivia: dankzij de inspanningen van de dierenbescherming “Animal Defenders International"  heeft President Evo Morales een nieuwe wet ondertekend om het gebruik van wilde en gedomesticeerde dieren in circussen te beëindigen. De aanleiding voor de wet, die door Congreslid Ximena Flores van Potosi werd ingediend, was een wetenschappelijk rapport over het lijden van dieren in circussen en de schokkend beelden die de dierenbescherming had weten te maken van de circussen. Het gebruiken van dieren in circussen wordt door de regering gezien als “een daad van wreedheid”. Circussen krijgen één jaar om hun shows aan te passen. In steeds meer landen, waaronder Oostenrijk, België en Engeland, Zweden, Finland en Denemarken, wordt het gebruik van wilde dieren in circussen verboden of door dierenwelzijnsregels zo goed als onmogelijk gemaakt. En in Nederland… kunnen circussen gewoon nog doorgaan. Tot zover onze zogenaamde koploperspositie met betrekking tot dierenwelzijn….

Vakenswaard 2008 (BRON: wilde dieren de tent uit

Tot volgende week!

http://ping.fm/Wp4S8

Vandaag debat gehad met minister Verburg over verduurzaming van de glastuinbouw. De minister liet blijken slecht geïnformeerd te zijn en meende de bewering aan te kunnen dat “bijen niet vliegen op maïs”. De vele aanwezige deskundigen op de publieke tribune zaten hoorbaar met hun oren te klapperen! Hoe maïs dan bestoven wordt volgens de minister, werd op geen enkele manier duidelijk.
Het deed me denken aan het debat rond stier Herman, zo’n 15 jaar geleden, waarbij de Kamer langdurig debatteerde over de mogelijkheid om de kalfjes van door Herman bevruchte koeien op te laten groeien en te laten lacteren, maar niet toe te staan dat ze zelf kalfjes zouden krijgen. Dat debat kabbelde meer dan een half uur voort, toen er een vrouwelijk kamerlid op het idee kwam dat koeien nooit zullen gaan lacteren wanneer ze geen kalfjes krijgen.
Nog zo’n vreemde redenering over de natuur en relatie met de mens: Minister Verburg heeft eerder gepleit om kinderen weer in contact met de natuur te laten komen door ze een haas te laten vangen en die ’s avonds in de pan te stoppen. Nu blijkt dus dat de minister zelf niet zoveel kaas gegeten heeft van bloemetjes en bijtjes, en denkt het gebruik van zeer giftige bestrijdingsmiddelen in de maïsteelt toe te kunnen staan, ‘omdat de bijen daar toch niet op vliegen’.
Tsja, op zulke momenten wordt het wel een beetje lastig om tot een inhoudelijke gedachtewisseling te komen. Lees hier mijn bijdrage (ik heb er voor de minister een plaatje bijgedaan over de bloei van maïs) . Plus een plaatje over het gebruik van imidacloprid en de zichtbare correlatie met bijensterfte. 

Tijdens een debat over fiscale vergroening vandaag, maakte Frans Weekers van de VVD duidelijk tegen de PVV standpunten aan te schurken waar het gaat om de ontkenning van het klimaatprobleem in relatie tot de CO2 uitstoot. De VVD is daar niet van overtuigd, zo liet hij weten, waarmee de Groenrechtse ambities van Mark Rutte opnieuw een dolkstoot kregen vanuit de eigen fractie.

Het CDA liet bij monde van Kamerlid Omtzigt weten dat vlees “eerste levensbehoefte” zou zijn en dat het daarom niet voor de hand ligt het gebruik ervan te ontmoedigen via fiscale heffingen. Toen ik het CDA eraan herinnerde dat hun eigen fractievoorzitter van Geel (destijds als staatssecretaris van milieu) namens de regering heeft aangegeven dat “vlees het meest vervuilende onderdeel van ons voedselpakket is”. Dat mag dan zo zijn, het gebruik van een “eerste levensbehoefte” mag je van het CDA niet ontmoedigen. Lees hier mijn bijdrage.

Esther Ouwehand is vandaag met minister Verburg in debat gegaan over de schaamteloze wijzigingen in de natuurbeschermingswet met betrekking tot het mestbeleid. De minister weet zich gedekt door de coalitie, het ziet er slecht uit voor de Nederlandse natuur…

Morgen laatste vergaderdag met de vegetarische BBQ op het plein en het bacchanaal van de vleesindustrie op de binnenplaats van Nieuwspoort, pal voor onze fractiekamers.
Tot morgen!

http://ping.fm/i3YwU

Groot succes vandaag in de kamer, naast het Nederlandse nertsenfokverbod waarvoor we ons beijverd hebben, heeft de kamer ook onze motie aangenomen die minister Verburg opdraagt zich in te zetten voor een Europees verbod op het fokken van nertsen. Spannend wat de eerste kamer zal gaan doen, daar zal de vermoedelijke doorslag gegeven worden door de fractie van de Christenunie , aangevoerd door de als groen bekend staande Egbert Schuurman

Ander succes: onze motie tegen het dumpen van westerse producten in ontwikkelingslanden is aangenomen. Je leest er hier meer over.

Verder zetten we ons in tegen de intrekking van de vaarvergunning van Sea Shepherd die het kabinet nastreeft en waarvoor het zelfs de wet wil wijzigen. Echt belachelijk om de illegale walvisvaarders te willen beschermen tegen de mensen die het opnemen voor de walvissen!

En morgen gaan we het morgen weer opnemen voor de bijen.
Plantenzaden (vooral van maïs) die met pesticiden als neonicotinoids behandeld zijn, brengen planten voort die zeer schadelijk zijn voor de bijen. Niet alleen via het nectar en stuifmeel van deze planten, maar omdat de bijen de guttatie en dauw van deze planten drinken. Ze krijgen daardoor veel hogere doses neonicotinoids binnen dan gedacht werd en sterven binnen 2-10 minuten als ze deze vloeistof drinken, of na 20-40 minuten als ze de vloeistof alleen maar ‘proeven’. Deze druppels bevatten concentraties die uitgedrukt worden in ppm (parts per million) terwijl de dodelijke dosis duizend keer lager ligt (ppb of parts per billion).

Het laat zich trouwens raden welke invloed het eten van deze planten in directe en indirecte zin op mensen zal hebben als de bijen ervan dood gaan.

Kijk hier naar recent onderzoek van prof. Prof. Vincenzo Girolami van de Universiteit van Padova. Een schokkend filmpje van de invloed van bestrijdingsmiddelen op de bijensterfte.

Tot morgen!

http://ping.fm/GhVVt

Tag cloud

Partij voor de Dieren

Advertenties