You are currently browsing the monthly archive for juni 2009.

Vandaag een debat gehad over de massale biggensterfte op de boerderijen in Nederland. 5 miljoen biggen sterven in de eerste weken van hun leven vanwege het feit dat er onnatuurlijk veel biggen worden geboren (tot 30 biggen per worp! Kun je nagaan, in de natuur werpt het wilde zwijn er gemiddeld 6) en de biggen aan ongelooflijk veel stress blootstaan door die schandelijke ingrepen zoals castratie, tanden vijlen en staarten knippen. Ze krijgen, om in leven te blijven antibiotica toegediend en ga zo maar door. En de varkensboeren… die geven publiekelijk toe dat zij vanwege kostenbesparing gene dierenarts inroepen als een dier doodziek is.
Annechien ten Have, notabene voorzitter van de vakgroep varkenshouderij van LTO en biggenkweker, zei op 15 juni bij Eenvandaag dat zij niet de dierenarts belt als een dier doodziek is omdat ze zelf de spullen in huis heeft en de kennis om de dieren zélf te behandelen. 

De minister van Landbouw heb ik vandaag gevraagd of zij vindt dat varkensboeren de capaciteiten en middelen hebben om voor dierenarts te spelen. Verburg gaf aan dat varkensboeren geen dierenartsen zijn en ook niet over die capaciteiten beschikken. Toen ik haar vroeg of zij met mij van mening is dat het er niet bij halen van een dierenarts in strijd is met artikel 36 en 37 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren, erkende ze dat. In de berichtgeving van de afgelopen dagen weten we dat elke boer die geïnterviewd is, aangeeft dat hij geen dierenarts belt omdat hij het teveel vindt kosten. Voorzitter LTO-varkenshouderij Mevrouw ten Have overtreedt de wet en is dus op dit punt een slecht voorbeeld voor de varkenshouderij. En de minister…. Die laat het gewoon gebeuren.

Lees hier mijn bijdrage.

Tot morgen!

http://ping.fm/zIaap

Advertenties

De minister van LNV wil met een promotiecampagne de zuivelconsumptie in Nederland stimuleren. Kosten: maar liefst 4 miljoen euro. Geld dat grotendeels uit Europa moet komen, zo bleek maandag. Verburg diende daarvoor, zonder met de Tweede Kamer te overleggen, een subsidieverzoek in bij de Europese Unie. Daarmee heeft ze de Kamerleden doelbewust de kans ontnomen hun eigen oordeel te geven over het voorstel. 
Zuivel scoort hoog als negatieve bijdrage aan de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis, de wereldvoedselcrisis, de zoetwatercrisis en de fosfaatcrisis en ook op het gebied van dierenwelzijn zijn er grote vraagtekens te plaatsen bij de zuivelsector. Daarnaast ligt het niet voor de hand om in tijden van een kredietcrisis miljoenen euro’s publiek geld te verspillen aan de promotie van onduurzame producten die ook nog negatieve gezondheidseffecten veroorzaken.
Ik heb er een opinieartikel over geschreven. Klik hier

http://ping.fm/nvIMi

Vandaag op pad geweest met een melkveehouder voor een dubbelinterview dat de EO maakt.
Hij heeft koeien die het hele jaar op stal staan. Hij is er zelf van overtuigd dat ze gelukkig zijn…
We moeten ons realiseren dat voor de melkproductie en –consumptie miljoenen kalfjes geboren moeten worden, die vervolgens onmiddellijk bij hun moeder worden weggehaald. Dat de stiertjes in eenlingboxen (vroeger heetten dat gewoon nog kisten, maar de sector en de overheid wil net doen alsof eenlingboxen iets heeeel anders zijn) hun eerste weken moeten slijten en geen moedermelk krijgen maar kunstmelk. Vaak worden kalveren expres ziek gemaakt (bloedarmoede) door ze kunstmelk met een extreem laag ijzergehalte te geven zodat het vlees blank wordt.

Melkveehouders gaan in de regel veel fatsoenlijker om met hun dieren dan kippen- en varkenshouders. Maar je ziet dat steeds meer melkveehouders hun koeien niet meer in de wei houden en megastallen bouwen.
Generaties lang is er bij ons allemaal ingepompt dat het gebruik van zuivelproducten en must zou zijn. Je lijf zou schreeuwen om zuivel, je zou er minstens 3 glazen per dag van nodig hebben, het zou een witte motor zijn en wat dies meer zij.
Nooit hebben de campagnes ons verteld dat we de enige soort op aarde zijn die na de zuigelingenperiode moedermelk blijft drinken en dan ook nog van een andere soort. Nooit is ons in campagnes verteld dat 80% van de wereldbevolking lactose-intolerant is na de zuigelingenleeftijd en dat we dus tegen beter weten in de bevolking van China en Afrika aan zuivelconsumptie proberen te helpen die ronduit schadelijk voor ze is.

Iets anders, kun je je nog herinneren dat onze Kroonprins in New York opriep om minder vlees te eten en dat de slagers riepen dat dat niet waar was en dat ik hem woorden in de mond gelegd zou hebben?

Welnu, inmiddels lijkt de vleesbranche zich te realiseren dat de ontkenningsfase wel weer lang genoeg geduurd heeft, en dat het wel gewoon zo gegaan zal zijn als ik eerder in m’n weblog schreef. Ik was er tenslotte bij, zij niet.
Caroline van der Plas van Meat & Meal kan de Kroonprins wel villen om zijn oproep, lees maar.

Aantal reacties gehad op m’n weblog van vrijdag, waarin mensen zich zorgen maken of ik wel aandacht zou moeten besteden aan president Obama die op TV een mug dood sloeg. Ik kan je vertellen dat ik allerminst beoogde van die mug een olifant te maken, maar dat kleine dieren evenzeer onze aandacht verdienen als grote dieren. Ik vond het dus de moeite waard om aandacht te besteden aan de reactie van dierenrechtenorganisatie Peta op de publieke discussie die in de VS ontstond naar aanleiding van het voorval. Ook voor dieren geld, wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.

We corrigeren allemaal een kind dat de vleugels of pootjes van een mug uittrekt. Ook als dat gedrag voortkomt uit nieuwsgierigheid en niet uit kwaadwillendheid. En we kennen allemaal van héél dichtbij mensen die vliegen doodslaan, zonder dat hun omgeving ze daarom veroordeelt.

Ook mensen die dieren beschermen kennen inconsequenties maar dat rechtvaardigt op geen enkele wijze de veroordeling door mensen die hun inconsequente gedrag willen aangrijpen om hun eigen consequent foute gedrag te rechtvaardigen.

Morgen zal ik me opnieuw druk maken om kleine diertjes. Bijen sterven door het gebruik van in gif gedrenkt zaaigoed dat de planten ook giftig maakt voor ze. En voor ons…

Tot morgen!

http://tinyurl.com/obq6j4

President Obama heeft in het openbaar een vlieg dood gemept en Peta heeft hem daarop het volgende laten weten : "We support compassion for all animals, even the most curious, smallest, and least sympathetic ones. We hope that everyone will take inspiration from Nobel Peace Prize–winner Dr. Albert Schweitzer, who believed that even insects were deserving of compassion and who would stop to move a worm from hot pavement to cool earth. Aware of the problems and responsibilities that go along with an expanded ethical code, Schweitzer said that we each must "live daily from judgment to judgment, deciding each case as it arises, as wisely and mercifully as we can."

In de tussentijd deelde Peta in LA ‘unhappy meals’ uit om aandacht te vragen voor de achtergronden van de ‘ingrediënten’ van de daar verkochte ‘happy meals’.

En in Argentinië heeft Peta de kleindochter van Che Guevara bereid gevonden om te poseren op een poster met de oproep “join the vegetarian revolution”. Mooi!

Vrolijk weekend!

http://ping.fm/swghK

Gisteren een debat gehad over de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en het feit dat die organisatie van de rijkste landen vooral inzet op de vrije handel en te weinig aandacht heeft voor de bescherming van ontwikkelingslanden, kinderen, dieren, natuur en milieu tegen die markt (de zogeheten non trade concerns). Klik hier voor mijn bijdrage. 

De Spaanse TV heeft uitgebreid aandacht besteding aan onze voorpremiere van onze klimaatfilm Meat the Truth in Madrid.
Premiere Barcelona wordt voorbereid. We hebben een boodschap die de wereld kan veranderen!

En daar is alle aanleiding voor, kijk maar hier.

Tot morgen!

http://ping.fm/H0nGe

Bos, Berman, Bijltjesdag

Ontluisterend om te zien hoe politieke ‘geestverwanten’ na een nederlaag elkaar te lijf gaan. Op zoek naar zwarte Pieten. We kennen het nog van Lubbers en Brinkman, Verdonk en Rutte, Heerma , Van Rij en de Hoop Scheffer,Heerma en Maij-Weggen, Herben en vrijwel alle andere LPF-ers en nu dus Bos en Berman met over de flank Pronk vs De Huidige Leiders en Van Bommel vs Kant.

Jammer en veelzeggend dat de energie niet wordt ingezet voor de gemeenschappelijke idealen, maar voor kinderachtig armpjedrukken dat het vertrouwen van de kiezer in de politiek alleen maar minder maakt.

Het Friesch Dagblad schreef er een goeie analyse over.

Maurice de Hond peilde ons afgelopen weekend op 4 zetels, een mijlpaal, we stonden niet eerder zo hoog in een peiling. We zullen er alles aan doen het vertrouwen dat daaruit spreekt in de koers van de partij te verzilveren bij de komende verkiezingen.

We hebben nu eenmaal meer te melden dan veel andere politici, die vaak praten als een kip zonder kop. Neem Joop Atsma die in de Kamer van de minister eiste dat ze een streep zou zetten door de subsidie van de Faunabescherming.

Atsma weet kennelijk niet eens dat de Faunabescherming geen cent subsidie ontvangt en alle procedures uit eigen zak betaalt, met steun van haar donateurs. Dat deert Atsma ook niet, kennelijk deinst hij er niet voor terug om met een welbewust kwaadwillige verkeerde voorstelling van zaken een organisatie die met succes het falen van de overheid aan de kaak stelt, in een kwaad daglicht te stellen. Minister Verburg wil zelfs bezien of ze in overleg met de minister van justitie het belanghebbendenbegrip verder kan verengen, zodat wie opkomt voor dieren, straks door de rechter niet ontvankelijk verklaard zal worden als het niet gaat over dieren in je eigen achtertuin.

Geheel in lijn met de aanbevelingen van grofwildjager Elverding die het kabinet eerder adviseerde over het smoren van bezwaarprocedures.

Elverding

De overheid houdt zich niet aan de wet, de Raad van State stelt dat vast, en degene die de kwestie aan de RvS voorlegt moet bloeden als het aan het CDA ligt.

Ik zou zeggen, een goeie reden om je nú aan te sluiten bij de Faunabescherming, ze kunnen je steun heel hard gebruiken in deze barre tijden!

Tot morgen!

http://ping.fm/iwQig

Gisteren en vandaag veel pers te woord gestaan over de kwestie van de 26ste zetel in het Europees parlement. (luister hier bijvoorbeeld naar de radiouitzending van 'Met het oog op morgen' van donderdag 11 juni, na 22 minuten uitzending). In de berichtgeving lijkt het net alsof de PVV de zetel al binnen heeft terwijl dat geenszins vaststaat. De Kiesraad heeft voor deze verkeerde voorstelling van zaken gezorgd door zowel bij haar presentatie van de uitslag afgelopen donderdag als op haar website te beweren dat het in de lijn der verwachting ligt dat de Tweede Kamer zal instemmen met het voorstel van staatssecretaris Bijleveld omtrent de toedeling. De Kiesraad gaat door deze speculatie op de uitkomst van het Kamerdebat absoluut buiten haar boekje.

Staatssecretaris Bijleveld

Met instemming van de Kamer heb ik de staatssecretaris om een brief gevraagd met de vraag waarom zij de Kamer verkeerd heeft voorgelicht dit voorjaar door de suggestie te wekken dat zij het advies van de Kiesraad over de toedeling van de 26ste zetel overnam. Bij nadere bestudering van het advies blijkt dat dat helemaal niet het geval is.

Sommige mensen vragen ons of wij niet eerder aan de bel hadden moeten trekken. Dat zou een terechte opmerking kunnen zijn, ware het niet dat wij er gewoon vanuit gingen dat de staatssecretaris een correcte weergave in haar brief gaf van het advies van de Kiesraad. Wij zagen als partij geen reden om de door haar voorgespiegelde overname van het advies van de Kiesraad aan te vechten. Maarrr, iemand wees ons er deze week op dat de Kiesraad een heel ander advies heeft gegeven, nl. dat de 26ste restzetel moest gaan naar de partij die op grond van de uitlag in aanmerking kwam voor de restzetel en daarvoor tenminste 75% van de kiesdeler moest hebben behaald. Die verkeerde voorstelling van zaken accepteren we niet.
De staatsecretaris doet nu net of de Kamer impliciet heeft ingestemd met haar voorstel in april dit jaar, terwijl de Kamer alleen maar heeft ingestemd met het idee om over het voorstel na 4 juni te debatteren.
De voorzitter van de Kiesraad liet vandaag in de Volkskrant weten dat hij het betreurt ‘dat deze politieke keuze niet voor de verkiezingen is gemaakt’, waarmee hij de veronderstelling van de staatssecretaris weerspreekt dat de kamer al wel een ‘impliciet besluit’ zou hebben genomen voor de verkiezingen.

Er worden nu oplossingen geopperd als een nieuw advies van de Kiesraad of inschakeling van de Raad van State terwijl er duidelijk sprake is van een eigenstandige en niet te delegeren beslissingsbevoegdheid van de Kamer. Er is maar 1 mogelijkheid of de Kamer meent dat het advies van de Kiesraad van 19 maart 2009 integraal zou moeten worden overgenomen, ofwel dat het integraal zou moeten worden afgewezen. Alleen zo'n heldere keuze kan de schijn van gelegenheidspolitiek zoveel mogelijk wegnemen, hoe onelegant de ontstane situatie ook is.

Overigens wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat de partij naar de rechter wil gaan om een zetel af te dwingen. De gang naar de rechter overwegen we, in het uiterste geval, alleen maar omdat de Kiesraad, als officieel overheidsorgaan, op ontoelaatbare wijze heeft gespeculeerd op de uitkomst van het debat in de Kamer. De Kiesraad stelt op haar website dat het in de verwachting lig dat de kamer het voorstel van de staatsecretaris aan zal nemen. Een kiesraad die de uitkomst van de stemmingen in de Tweede Kamer gaat voorspellen: het moet niet veel gekker worden! De Kiesraad zal zich moeten realiseren dat ze een andere rol heeft dan Maurice de Hond of het NIPO. Dat zou aanleiding kunnen zijn om dergelijk handelen van de Kiesraad voor te leggen aan de rechter.

Wordt vervolgd….

Deze week heb ik ook een debat gehad met de minister president en de minister van Economische zaken over een nieuw sociaal economische orde in Nederland in verband met de vele crises die ons teisteren. Klik hier voor mijn bijdrage.

Mooi blog van Jan-Jaap van Peperstraten over de 26e zetel, klik hier.

Fijn weekend!

http://tinyurl.com/locpu2

We hebben nog een kans om in het Europees Parlement te komen. Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon eind dit jaar zal Nederland namelijk een extra zetel krijgen (nu 25 zetels). De Kiesraad heeft de regering op 19 maart geadviseerd om partijen die bij de Europese verkiezingen van 4 juni net geen zetel hebben gehaald maar wel tenminste 75% van de kiesdeler haalden, in aanmerking te laten komen voor de 26e zetel die beschikbaar komt na ratificatie van het Verdrag van Lissabon. Aan deze voorwaarde voldoet de Partij voor de Dieren! Alleen….de regering heeft dit advies genegeerd en zegt dat zij aan het eind van het jaar met een voorstel gaat komen om alleen partijen die nu 1 of meer zetels hebben gewonnen in aanmerking komen voor de 26ste zetel! We zullen het debat met het kabinet zo snel als mogelijk aangaan. Er zijn feitelijk 26 zetels te verdelen en die zetels moeten worden verdeeld op basis van de verkiezingsuitslag van alle aan de verkiezing deelgenomen partijen. Wordt vervolgd…

Wakker Dier bracht goed nieuws naar buiten vandaag: De hotelketens Bilderberg, Carlton en Mövenpick halen in hun Nederlandse vestigingen foie gras van de menukaart. Dit hebben zij Wakker Dier laten weten. Ze vinden de productie van de ganzen- en eendenlever te dieronvriendelijk. Het is een succesvolle start van de nieuwe campagne van Wakker Dier die erop is gericht om hotel- en restaurantketens foie gras-vrij te krijgen. Diverse hotelketens, waaronder Van der Valk, hebben de omstreden foie gras nog op de menukaart staan. We hebben de minister vragen gesteld over het feit dat er nog steeds foie gras verkocht kan worden.

Tot morgen!

http://tinyurl.com/n7ctcf

Vandaag te gast geweest op de World Ocean Day, georganiseerd door onder meer fotograaf en natuurbeschermer Dos Winkel. De film The end of the line ging daar in premiere over de desastreuze effecten van de visserij en viskwekerij op het leven in de oceanen. Klijk hier voor de trailer. Een aanrader!

Het enige dat er op aan te merken valt, is dat de pijnlijke dodingsmethoden van vis niet aan de orde kwam en dat de film erg gericht is op de "oplossing" van gecertificeerde visproducten die 'gegarandeerd' duurzaam zouden zijn. Echter, de zeeën zijn in zo'n deplorabele toestand dat we eerst het zeeleven de kans moeten geven om zich te herstellen, alvorens de commerciële visvangst weer aan te laten vangen.
Zelf heb ik een (Engelstalige) bijdrage mogen leveren over de wrede dodingsmethoden van vissen. Hieronder mijn bijdrage.

Tot morgen!

Ladies and gentlemen,
You’ve seen the end of the line, and Dos Winkel asked me to say a few words at the end of the line.
As the co founder of the first Party for the Animals in world history, I’ve seen a lot of animal suffering. But one of the worst of all things man can do to other living beings and our planet, is what we ‘re doing to living creatures in our oceans. 

Give a man a fish, and he can eat for a day. But teach a man how to fish,and he will destroy 80% of our planet, his own future, the future of our children and of all living beings. 

It’s just because of the fact that Oceans are not really in our backyards and that we cannot see what we are doing to our seas, that almost nobody ring the alarmbell.
People are telling us that fishes don’t have the brains to feel pain and that they are lower life forms, not able to learn very fast or very efficient.
Why do we think that a slow learner, quod non, is allowed to be eaten, more than quicker learning and more intelligent creatures?
If that makes sense, we should eat our dogs instead of our pigs! 

People are lying about the feelings of living beings in our Oceans and about the bad situation of the fish population in our Oceans. And they will keep lying till the last fish is caught and the last ocean dies.
Because of the rent they have to pay to the bank, because of their mortgage, because of their ambition to gain as much small money as possible in the shortest possible time. Man is the only living being on this planet who is destroying his own environment. 

I like to share a small poem with you about the lies of the fishermen, it’s written by William Sherwood Fox in 1954 

We ask a simple question
And that is all we wish:
Are fishermen all liars?
Or do only liars fish?
It’s more true than ever. Fishermen and their lobbyists are lying about the bad, bad situation of 80% of our small planet, and nobody is doing anything about it. Who cares?

The end of the line is a beautiful film to alarm us, but doesn’t say too much about the killing methods. We have to face that when we eat fish, we’re in a state of war with the vast majority of living beings on our planet. A majority which cannot defend themselves in any way against the terminators of this planet.

What are we doing to defenseless living beings?
Other than what people think, a fish does not die fast when taken out of the water. For example, herring choke only after more than 35 minutes, cod fish and whiting after 60 minutes. Sole and plaice take even more time to die; about 4 hours of very hard suffering.
Fish is gutted alive: we call it stripping. However, it does not die instantly from that. Herring, sole and flounder can stay alive for 10 to 35 minutes. Plaice can endure up to 50 minutes.
Another method is choking and stripping. This implies that fish are choking during 7 to 20 minutes, of which they don’t die because the brain stays intact. After that, they are gutted alive. Then they will live for another 10 to 30 minutes until death occurs.
The eel is cut behind the head as a result of which the spinal cord is severed. The oxygen supply to the head however stays intact, as a result of which the animal does not die. Hence, when the animal is gutted afterwards, it may still be conscious. A lot of eel fishermen sprinkle salt over living eels to get the slime of the skin. The eel moves wildly for a long time, trying to flee from the salt. The feeling of this salt bath on the eel’s skin can be compared to burn wounds on humans. Above all, the salt also damages the gills. Obviously, a very, very painful method. When the eel finally stops moving, it has not died yet, but is still being gutted. 
Sometimes, fish are not killed at all; the fishermen only cut off the parts that are used for consumption, after which the fish is thrown back. An example of this horrific method is shark fins. 

It is about time that the government intervenes and will issue demands for the use of more animal friendly killing methods . 

The way we explore our oceans and the way we treat the living beings in it is a big part in the crises about biodiversity, animal welfare, climate change, food , water, piracy, refugees etc. The less fish, the more crises.
I’m very happy with the initiative of Dos Winkel and his companions they’ve organized this day about the future of our seas. It’s about the future of ourselves, and the planet we’re living on. 

We have to find ways to keep our oceans sustainable for next generations. We have to act now!
And together we can!
Thank you very much.

http://tinyurl.com/lt759l

Als je dit weekend gelegenheid hebt, zou je deze film van Yann Arthus-Bertrand eens moeten bekijken over de urgentie om mensen te overtuigen van een radicale omslag.

 Een andere pleitbezorger van een andere manier van leven (in het bijzonder een andere manier van eten) is Mark Bittman, de foodcolumnist van The New York Times. Hij schreef het boek ‘De Dikke Vegetariër’ waarin hij alle denkbare oplossingen bundelde over het bereiden van de lekkerste maaltijden zonder vlees. Omdat hij ervan overtuigd is dat een drastische vermindering van de consumptie van dierlijke eiwitten dringend noodzakelijk is.

Bittman houdt in het kader van de lancering van z’n boek in Nederland op uitnodiging van het Studium Generale TU Delft een lezing over vleesvermindering. Samen met Antoinette Hertsenberg (die ‘De Dunne Vegetariër’schreef) en culinair journalist Jacinta Bokma, biedt hij ook een platform voor het meest omvangrijke vegetarische receptenforum ter wereld, dat donderdag 11 juni gelanceerd wordt. Een voorproefje kun je zien op http://www.devegetarier.nl/site-c

Je kunt de lezing van Bittman, Hertsenberg en Bokma bijwonen op 11 juni a.s. in de DOK in Delft. Toegang is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt.
Aanmelden is niet verplicht, maar wel aanbevolen via bittman@devegetarier.nl

 

Fijn weekend!

http://ping.fm/lKadN

Tag cloud

Partij voor de Dieren

Advertenties