Vandaag veelpers maar ookeen aantal internationale (energie)organisatieste woord gestaan over het feit dat de verkoop van energiebedrijf Essent afhangt van de Partij voor de Dieren. De provincie Noord-Brabant wil haar aandelen in Essent verkopen aan het Duitse Energiebedrijf RWE. Het Wereldnatuurfondslegt op haar website uit dat “Dit energiebedrijf uit onafhankelijke onderzoeken naar voren komt als n van de meest vervuilende energiebedrijven van Europa. RWE exploiteert nog conventionele bruinkool- en steenkoolcentrales, die een zeer grote uitstoot van CO2 (broeikasgas) door het bedrijf tot gevolg hebben. Ook heeft het bedrijf plannen voor nieuwbouw van conventionele kolencentrales, zonder afvang en opslag van CO2. Daarnaast ziet wil RWE investeren in de bouw van een kerncentrale in Belene (Bulgarije), op een lokatie die door deskundigen als onveilig wordt beschouwd vanwege de gevoeligheid voor aardbevingen.”

Ons Statenlid in Noord-Brabant, Birgit Verstappen heeft aangegeven dat onze partij tegen privatisering van nutsbedrijven is en zij alles op alles zal zetten dat, indien er onverhoopt wel overgegaan wordt tot verkoop aan RWE, er criteria gesteld worden voor echt schone en duurzame energieproducten. RWE heeft namelijk bij de onderhandelingen aangegeven het duurzaamheidpakket van Essent niet over te zullen nemen. Het is dan ook zeer begrijpelijk dat het Wereldnatuurfonds haar samenwerking met Essent onmiddellijk heeft beindigd toen de overnameplannen bekend werden.

Verder hebben een aantal melkveehouders vandaag geprotesteerd in Den Haag met hun koeien. Ze hebben een aantal (volgens ooggetuigen drachtige) koeien van Friesland naar hartje Den Haag gesleept. De koeien staan er tot morgenmiddag! Ik heb naar aanleiding van deze dieronvriendelijke actie Kamervragen gesteld. Klik hier

Over koeien gesproken: morgen houden wij zelf een Aktie met koeien, maar dan uiteraard n gericht op dierenwelzijn. We zullen de staldeuren openenbij biologisch melkveehouder Kok in De Glind, zodat de koeien na een lange winter weer hun wei in kunnen. De actie is gericht tegen het dieronvriendelijke landbouwbeleid van de Europese Unie.20% Van de Nederlandse melkkoeien staat het hele jaar op stal, mag nooit naar buiten. (Nou ja…. een paar koeien”mogen”mee naar Den Haag om daar uren achtereen op een stadsplein vastgebonden te staan voor de economische belangen van de veehouders….)

Tot morgen!

http://tinyurl.com/dk7ptn

Advertenties