Gister drukbezochte signeersessie gehad bij Scheltema in Amsterdam, erg leuk
om te zien hoe enthousiast mensen reageren wanneer ze horen dat we de enige
partij zijn die een brede visie heeft op de samenhang tussen de crises.

Gruwelijke beelden uit Bolivia, waar commando's worden getraind om
zwerfdieren te martelen tot ze dood zijn en de organen van de dieren rauw te
verslinden, zelfs wanneer de dieren nog leven. Wat kan de menselijke soort
afschuwelijk wreed zijn!
Ik heb de volgende Kamervragen gesteld:
1. Kent u de beelden die gemaakt zijn van trainingssituaties voor Boliviaanse commando’s waarin zwerfdieren zeer ernstig gemarteld worden tot de dood erop volgt om de commando’s te ‘harden’?
2. Bent u met mij van mening dat hier sprake is van zeer ernstige dierenmishandeling die niet zou mogen voorkomen in een land waarmee Nederland een ontwikkelingssamenwerkingsrelatie onderhoudt? Zonee, waarom niet?
3. Bent u bereid de ambassadeur van Bolivia om opheldering te vragen over deze misstanden? Zonee, waarom niet?
4. Is het ‘harden’ van commando’s of andere militairen met behulp van het martelen en/of doden van dieren ook onderdeel van de Nederlandse opleiding tot militair? Zoja, op welke wijze worden dieren ingezet en bij welk onderdeel van de opleiding?
5. Bent u bereid de Boliviaanse regering te laten weten dat dierenmishandeling zoals hier getoond volstrekt onacceptabel is voor de Nederlandse regering en dat er diplomatieke consequenties verbonden zullen zijn aan het laten voortduren van deze misstanden? Zonee, waarom niet?

Teken hier de petitie.

Morgen ben ik samen met Niko Koffeman (eerste kamer) als waarnemer aanwezig
tijdens de Afghanistan conferentie.

Tot morgen!

http://ping.fm/soD0b

Advertenties